Aukcja Salvador Dali  - Licytuj!

Artbidy.com
×

14 sierpnia zmarł Stefan Gierowski (1925-2022), polski malarz abstrakcjonista, przedstawiciel współczesnej awangardy malarskiej, pedagog. Był uczniem Zbigniewa Pronaszki i Karola Frycza, sam w latach 1962-1996 nauczał na warszawskiej ASP. O śmierci artysty poinformowała Fundacja jego imienia.

O Stefanie Gierowskim

Stefan Gierowski w 1948 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Co ciekawe równolegle z nauką malarstwa studiował on historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doświadczenie teoretyka sztuki najprawdopodobniej otworzyło go na nowoczesność w malarstwie. W 1951 twórca ilustrował powieści Edmunda Niziurskiego, w 1955 roku wziął udział w Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki ,,Arsenał” zatytułowanej „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi”.  Jak się później okazało, przełomowego wydarzenia dla powojennej sztuki polskiej, podczas którego to artyści jawnie wystąpili przeciwko stylistyce socrealizmu i koloryzmu. W latach 1956-1957 Gierowski zaczął wystawiać swoje obrazy abstrakcyjne, a rok później zawiązał współpracę z Marianem Boguszem, z którym wspólnie prowadził galerię Krzywe Koło.

Stefan Gierowski pracę pedagogiczną na uczelni podjął w 1962 roku, w miarę szybko otrzymał własną pracownię malarską. W latach 1975-1981 pełnił funkcję dziekana Wydziału Malarstwa, w 1986 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Nauczał do roku 1996.

Kompozycje abstrakcyjne

W początkach swojej twórczości Stefan Gierowski malował głównie kolorem, powstawały prace o bogatej fakturze. W latach 60. u twórcy pojawiły się tendencje do geometrycznej budowy obrazu. W latach 90. w swoim malarstwie używał coraz odważniejszych kolorów.  Za bardzo ciekawy cykl należy uznać ,,Malowanie Dziesięciorga Przykazań", które zadedykował w hołdzie XV-wiecznemu Mistrzowi Gdańskiemu, anonimowemu twórcy „Tablicy Dziesięciorga Przykazań” dla kościoła Najświętszej Marii Panny w Gdańsku.

Wszystkie kompozycje abstrakcyjne Gierowskiego były oznaczane konsekwentnie, to jest numerowane przy pomocy cyfr rzymskich.

Dodano 2022-08-19 w Historie przez Alicja Graczyk

Powiązane departamenty

Powiązani artyści

Koszyk