Świąteczna Aukcja Prezentowa  - Licytuj!

Artbidy.com
×

Mówiąc o dziełach sztuki, często wspomina się o ich oryginałach. Oryginały najsłynniejszych obrazów lub rzeźb znajdują się w muzeach i stanowią ważny element dziedzictwa kulturowego świata lub danego kraju. Czym właściwie jest oryginał dzieła sztuki? Co odróżnia go od kopii, reprodukcji i falsyfikatu?

Oryginał dzieła sztuki - co go charakteryzuje?

Oryginał dzieła sztuki to nic innego jak pierwsze, niepodrobione dzieło danego artysty. Jest to dzieło, które zostało stworzone przez niego osobiście jako pierwszy egzemplarz, nawet gdy sam artysta w późniejszym czasie wykonuje repliki swojego obrazu, rzeźby lub rysunku. Oryginał jest uznawany za najbardziej wartościowy, gdyż kopie i reprodukcje nigdy nie są identyczne. Niemożliwe jest użycie dokładnie takiego samego drewna, płótna i farb oraz wykonanie takich samych pociągnięć pędzlem, nawet gdy ma się ogromną wiedzę o sztuce i dostęp do wielu materiałów. Tak samo wygląda kwestia oryginalności innych dzieł sztuki: rzeźb, biżuterii, rysunków lub ceramiki. Jedynie oryginał będzie wyglądał dokładnie tak jak w pierwotnym zamyśle autora.

Oryginalne dzieła sztuki są najbardziej wartościowe dla kolekcjonerów i inwestorów. Oryginał umożliwia osiągnięcie największych zysków, gdyż najczęściej jest jedynym egzemplarzem dzieła wykonanym przez samego autora. Nawet gdy sam artysta wykonał repliki swojego obrazu lub rysunku, tylko autentyk uznaje się za prawdziwie wartościowy, zwłaszcza w kwestii inwestycji lub tworzenia muzealnych zbiorów.

Kopie, reprodukcje i falsyfikaty dzieł sztuki

Dzieła sztuki często są kopiowane przez innych autorów. Kopia jest dokładnym odtworzeniem dzieła, z zachowaniem wszystkich detali i skali obrazu, rzeźby itp. Jednocześnie autor kopii nie naśladuje oryginału w celu wprowadzenia odbiorcy w błąd, że ma do czynienia z oryginałem. Odbiorca dzieła sztuki powinien mieć pewność, że podziwia kopię. 

Repliki są z kolei wykonywane przez samego autora oryginału lub przez innych artystów, lecz w pracowni autora. Wartość rynkowa replik jest wyższa niż kopii, jednak niższa niż samego autentyku. W praktyce repliki powstawały zwykle na zlecenie klientów, którzy chcieli wejść w posiadanie konkretnego dzieła, lecz to trafiło już do innego nabywcy.

Falsyfikat jest natomiast świadomym naśladownictwem oryginalnego dzieła z zachowaniem technik i materiałów, wykorzystanych do wykonania autentyku. Falsyfikaty często powstają, by wprowadzać kupujących w błąd, że mają do czynienia z oryginalnym dziełem.

Dodano 2022-07-14 w Aktualności przez Łukasz Kuca
Koszyk